สั่งซื้อเบอร์นำโชค

สั่งซื้อเบอร์นำโชค

 

 ผลรวม ความหมาย
52         ผลรวม 25/52 เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีสติปัญญา มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้รับการยอมรับ มีความอ่อนโยน แต่เลขนี้เหมาะสำหรับเพศชาย เพราะเป็นเลขนารีอุปถัมภ์ ถ้าผู้หญิงใช้จะเสียเปรียบฝ่ายชายอยู่รำ่ไปอีเมล์ : jidapa006@hotmail.com เว็บไซต์ : www.bernumchock789.com โทร : 094-9788828 , 064-9926289 , 096-6594287 , 093-6519561 , 098-9565639 , 064-6566599